Wijngilde

De Sleedoorn

Lidmaatschap

Je kunt lid worden van de vereniging door storting van een jaarlijkse bijdrage van 10,00 euro per persoon.

Leden hebben recht op:

* deename aan de contactavonden
Betalingen kunnen geschieden op rekening van de vereniging:
IBAN: BE63 9790 8700 9308
BIC: ARSPBE22

Graag duidelijke vermelding van reden van betaling.

Gebruikersmenu

Login